Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

Καλό και Ευλογημένο Τριώδιο
           
                                          ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ
                                          
                                          ΚΑΛΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΑΓΩΝΑΝ