Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος   Στο σύμβολο της Πίστης ομολογούμε ότι πιστεύουμε "εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον,το Ζωοποιόν,το εκ του Πατρός εκπορευόμενον,το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον,το λαλήσαν διά των Προφητών".Για το Άγιο Πνεύμα ότι γνωρίζουμε είναι αυτά που μας αποκάλυψε ο Χριστός,ότι είναι το τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος,του Θεού,είναι εκείνο που κατηύθυνε την γλώσσαν των Προφητών.Πριν από το Πάθος Του ο Ιησούς υποσχέθηκε την έλευση του Αγίου Πνεύματος.Το Άγιο Πνεύμα ήρθε σαν ένας σφοδρός άνεμος που έσειρε την Ιερουσαλήμ,όχι μόνο για να δηλώσει την παρουσία του,αλλά να την δύναμη και την ορμή προς το καλό.Εισέβαλε στον κόσμο σαν ορμητικός άνεμος για να δείξει πως ήρθε για να ξεριζώσει και να ξεθεμελιώσει όλα τα καθεστώτα της αμαρτίας,να διαλύσει το κακό να το σκορπίσει σαν το άχυρο που παίρνει ο άνεμος.Αλλά αυτός ο βίαιος άνεμος δεν ήταν η πρώτη πνοή του Αγίου Πνεύματος πάνω τους μαθητές.
   Αμέσως "ώφθησαν αυτοίς διαμεριζόμενοι γλώσσαι ωσεί πυρός,εκάθισε τε έφ' ένα άκαστον αυτών". Κάθισε όχι μόνο σε κάθε μαθητή του Κυρίου αλλά και σε όλους τους άλλους που παρευρίσκονταν εκεί.Όλοι δέχονται μία από τις πύρινες γλώσσες που τους μετατρέπει σε κήρυκες του Ευαγγελίου του Χριστού σε όλη την Οικουμένη.
   Έτσι οι αγράμματοι και δειλοί μαθητές του Ιησού με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος γίνονται δυνατοί και σοφοί,ώστε τελικά άλλαξαν τον κόσμο ολόκληρο.Από τότε το Άγιο Πνεύμα παραμένει στην Εκκλησία και όπως ψάλλουμε :"όλον συγκροτεί τον Θεσμόν της Εκκλησίας".


                                        (Μορφές από το μικρό Συναξάρι)

                                              ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου